הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו

הרשות

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו בע"מ הנה תאגיד עירוני בבעלותה של עיריית ת"א-יפו. החברה הוקמה במאי 2000 במטרה לממש את הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה המוחשיים והרוחניים של העירייה. זאת במטרה ליצור לעירייה מקורות הכנסה חדשים ומשמעותיים, שיסייעו לביצוע פעולותיה המסורתיות לרווחת תושבי ת"א וקהילת העסקים הפועלת בעיר.

הרשות ממפה ומנתחת את תחומי הפעילות השונים ומאתרת בכל אחד מהם את הפרויקטים בעלי הפוטנציאל הכלכלי ואת מידת יישומם, ומחליטה יחד עם גורמי העירייה הרלוונטיים, במידת הצורך, על ביצועם.

בנוסף, פועלת הרשות לפיתוחם של קשרים עסקיים עם רשויות ועם גורמים עסקיים זרים המעוניינים לפתח פרויקטים בת"א בכלל ועם גופים עסקיים בעיר בפרט.

עוד על הרשות..

חדשות ועדכונים
2/3/2017
שינוי מועדים במכרז מכרז מס' 1/2017 ביצוע עבודות הקבלן הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב יפו


31/1/2017
מכרז 1/2017 לביצוע עבודות הקבלן הראשי במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בת"א-יפו